PVC профили

PVC е синтетичен материал, който по своята същност представлява производно на нефтен продукт.

Предимства :

 • Устойчиви са на атмосферни влияния
 • Притежават много добри топлоизолационни свойства – 1,3-1,9 W/m2K
 • Не допускат образуването на конденз
 • Лесно се поддържат
 • Практически е неограничен броят на цветовите решения, включително и имитация на дърво
 • PVC е „образцов” екологичен материал – производството му не е енергоемко иа напълно се рециклира като материал

 

Важно е да се знае, че:

 • Дебелината на външната стена на профила трябва да е минимум 3 мм
 • Произведеният по стандарта профил притежава гравирана маркировка, която съдържа знака на производителя, знак за производствен контрол, № на регистрацията, обозначена дата и час на производство и други.

 

Така нареченият усилващ профил, който се поставя вътре в PVC профила трябва да е то поцинкована студено валцувана стомана. В противен случай се получава ръжда, която в последствие обхваща и обкова. Минимална дебелина на армировката трябва да бъде минимум 1,5 мм.

 

Алуминиеви профили:

Предимства:

 • Съчетани със стъкло дават модерен и елегатен облик на една сграда
 • Устойчиви са на атмосферни влияния
 • Липсват деформации
 • Лесно се поддържат
 • Притежават неограничена цветова гама, включително имитация на дърво, както и богата гама от профили, които позволяват смели архитектурни решения без допълнително укрепване на профилите
 • Екологичен материал – лесно се рециклира

Недостатъци:

 • Единственият проблем е , че алуминият е добър проводник /топлопроводимостта му е 1000 пъти по-висока от тази на дървото и PVC/. Това влошава топлотехническата характеристика на дограмата и води до поява на конденз и мухъл. За да се неутрализира този така наречен термостат, той се прекъсва от камери, пълни с полиамид или политермид. Коефициентът на топлопреминаване на алуминиевите профили / с прекъснат термомост/ се движи между 2,4 и 3,1 W/m2K.

Съчетание на дърво с алуминий – изключителната ус ойчивост на алуминия кум външни които то внася.

За какво служи обкова?

Обковът е система от елементи монтирани в пригодените от профилната система /дърво, PVC или алуминий/ за тях места, в зависимост от схемата на отваряне.

Обковът има две основни функции:

 • Да осигури отварянето и затварянето на прозореца по желаната схема и гарантира максимално уплътняване на конструкцията
 • Да осигури противовзломна защита / има 6 степени на сигурност /

Какво представлява противовзломният обков?

Противовзломната защита е допълнителна, но не маловажна функция на обкова, осигуряваща на потребителя срещу нежелано проникване.

Противовзломната защита е класифицирана в 6 степени, където съответната степен е съвкупност от елементи на обкова, допълнително укрепване на профилните системи и усилване на стъклопакета, които противодействат като система на различни по интензивност и продължителност взломни активности.

Всяка фирма производител на обков гарантира неговите качества и функционалност, ако:

 • Е правилно монтиран от фирмите производители на дограма, съгласно фирмена документация на производителите на обков.
 • Се спазват основните инструкции за експлоатация и поддръжка на обкова от крайният потребител.

Производителят на дограма монтиращ обкова, трябва да предаде продукта без видими наранявания и използва крепежни елементи по препоръка на производителя на обкова.

Фирмата монтираща дограмата, също трябва да предаде обекта без видими наранявания и използва крепежни елементи по препоръка на производителя на обкова.

Фирмата монтираща дограмата, също трябва да предаде обекта без видими наранявания на обкова, като го предпази от механични повреди. Строителни и агресивни строителни материали могат да доведат до конденз и корозия на обкова.

Крайният потребител също трябва да внимава да не увредиповърхностното покритие на обкова. Да се използват рН неутрални почистващи препарати, да смазват веднъж годишно триещите се елементи с неутрални смазки и често проветрение за предпазване от образуването на конденз.

 

Каква дограма да изберем – алуминиева или PVC?

 

На този въпрос може да получите субективен отговор. Затова се убедете, че фирмата, в която се консултирате е производитеи и на двата вида дограма. Отговорът е различен, в зависимост от това за къде я поръчвате / магазина, офиса, жилището и др./, какъв цвят искате, каква е конфигурацията на елементите и т.н.

Поради по-добри топлоизолационни показатели за жилища е препоръчителна PVC дограмата, но ако остъклявате тераса, която да пази прането от прах и мърсотия, е по-рационално алуминиева с плъзгане, което да не пречи на простора.

В магазините стъклени врати и витрините са предпочитани. Там обикновено се поставя 10 мм стъкло. Това обезмисля използването на PVC и алуминиеви термопрофили, защото 90-95% от площта е стъкло.

Специфични цветови решения за профилите също се изпълняват от алуминиева дограма с прекъснат термичен мост.

Не на последно място са Вашите лични предпочитания, но при избор отчитайте фактът, че топлоизолационните показатели на PVC профилите са чувствително по-добри от тези на алуминиевите с прекъснат термичен мост.

 

Как да изберем остъкляването?

 

Стъклото се е наложило като материал за запълване на светлите отвори поради своята прозрачност, отлична устойчивост на атмосферни условия изамърсяване, както и на изключително лесното му почистване и поддръжка.

Остъкляването заема около 90% от площта на прозореца и затова изборът му определя качеството на прозореца като топлопроводимост и пропускане на светлина.

Неговият избор трябва да бъде съгласуван с избора на рамката.

Основните критерии за избор на стъклото са:

 • Предназначение на помещението – спалня, дневна, офис, магазин, производствено помещение
 • Изложение – изток, запад, север, юг
 • Шумово натоварване – близост до улица, детска площадка, гара и др.
 • Наличие на засенчващи елементи – съседни сгради, нисък или висок етаж на сградата
 • Опастност от проникване с взлом.

 

При остъкляване на места с много посетители водеща е тяхната безопасност от нараняване при счупване. Може да бъде използвано едно от безопастните стъкла – закалено стъкло или трилекс.

Закаленото стъкло има 4-5 пъти по-висока якост на огуване от обикновеното / представете си страничните стъкла на вашия автомобил/. При счупване то се разпада на много на брой малки парчета без режещи ръбове и не може да ви нарани. То обаче не ви предпазва от взлом и проникване.

Триплексът не се разпада при счупване. Неговото предимство е, че Ви предпазва от нежелано проникване и подобрява звукоизолацията.

За специални случаи – банки и др. се използват многопластови ламинирани със специални смоли стъкла за предпазване от огнестрелно оръжие.

 

За какво служат т.нар. отводнителни канали?

Отводнителните канали осигуряват попадналата в зоната около стъклопакета кондезна вода да изтича навън, както и водата от силен дъжд с вятър. Те спомагат още и за вентилация на въздуха около стъклопакета.

Освежаването на въздуха около стъклопакета е решаващо за дълготраността на стъклопакета.

Отворите трябва да бъдат елипсовидни, което гарантира своевременното оттичане на водата от пространството около стъклопакета.

 

Какво означава „усилващ профил”?

 

PVC профилите нямат необходимата статична якост, като алуминиевите, за това в една от камерите на профила се поставя метален усилващ профил. При различните системи тези метални усилващи профили имат различни конфигурации / затворен профил, „кутия”, „П” образен, „L” образен и модификации/, но задължително трябва да са поцинковани. В зависимост от размерите на прозорците и вратите се използват различни по форма и дебелина усилващи профили, за да гарантират ветроустойчивостта и здравината на прозорците и вратите.

Усилващият профил се захваща със самопробивни винтове към PVC профилите през 300-350 мм за белите и 200-250 мм за цветните профили. Метални усилващи профили се поставят в касата, крилото и делителите от основните PVC профили и голяма част от допълнителните / колона 90 °и 135° кръгла колона, уширителен профил и др./

 

Какво представлява стъклопакетът?

 

Стъклопакетът е усъвършенстван съвременен вариант на двойното остъкляване.

Неговото качество се оценява, чрез топлоизолацията, звукоизолацията и защитата от слънчева радиация, които осигурява. Той се състои от две или три стъкла, разделени чрез алуминиев, пластмасов или сотоманен дистанционер / обикновено перфориран/.

Стъклата са залепени към дистанционера с бутил каучук и системата е херметизирана със специален материал – бутил каучук /хомелт/, силикон, полисулфид или полиуретан. В дистанционера се поставя /или самият той съдържа/ сушител, който осигурява въздухът в пространството да бъде сух.

 

Защо се поставя газ в стъклопакета?

Замяната на сухия въздух с газ, най-често аргон, води до намаляване на коефициента на топлопреминаване с 0,2-0,3 W/m2°K, т.е подобряване на топлоизолацията. Добре изработеният стъклопакет задържа газа в продължение на около 10 години, колкото е експлоатационният му период.

Съдържанието на газ трябва да остане над 90% за да бъде действието му ефективно.

Херметизираните със силикон стъклопакети не се пълнят със газ, тъй като аргонът преминава през силикона.

 

Изпотява ли се стъклопакетът?

 

Изпотяването на стъклата от вътрешната страна на стъклопакета е недопустимо и говори за ниско качество.

Изпотяването на вътрешното стъкло откъм помещението е знак за висока влажност вътре и липса на вентилация. Тежките пердета и спуснати щори допринасят допълнително за изпотяването на стъклото.

Пластмасовата, алуминиевата и дървената дограма със стъклопакет осигуряват много по-добра херметичност от двойното остъкляване, поради, което правилното проветряване на помещенията е от решаващо значение за здравословната атмосфера вътре. Кондензът е много по-вероятен през зимата поради големите температурни разлики вън и вътре.

Най-подходящо е ударното проветряване чрез пълно отваряне на прозорците и по възможност, причиняване на течение по диагонал за около 10 минути. По този начин въздухът вътре, който има по-висока влажност се обменя напълно без стените и мебелите да изстинат. Така се пести топлина за повторното им затопляне. При слабо продължително проветряване обменът на въздух е бавен, стените и мебелите изстиват и е необходима повече енергия за достигане на комфортна температура в помещението.

 

Как да се предпазим от силното слънце и прегряване на помещението?

 

При жилища и офиси основна цел е в помещението да влиза колкото се може повече естествена светлина,за да се намалят разходите за осветление. Заедно със светлината навлиза и много слънчева топлина, която е желана и е съществен принос за намаляване на разходите за отопление през зимата. Ако обаче помещенията са със южно или западно изложение, тази безплатна слънчева енергия води до прегрявне и за по-високи разходи за климатизация през лятото.

Цветните стъкла са слънцезащитни, защото намаляват количеството преминаваща през прозореца слънчева енергия под формата на светлина и топлина. Стъклата са оцветени в целия си обем чрез метални йони в незначителни количества в състава на стъклото. Зеленото стъкло осигурява най-голем приток на светлина като същевременно има най-силно поглъщане на слънчева топлина. Сивото и кафявото / бронзе / стъкло са тъмни – те имат висока защита от преминаване на светлина, но по-ниска защита от преминаване на слънчева топлина. Цветните стъкла променят цветовите характеристики на предметите в помещението и не са подходящи за изложбени зали, студия и др., в които правилното възприемане на цвета е важно.

Още по-висока защита от преминаване на слънчева енергия имат светлоотражателните стъкла. Специален много тънък слой от метални оксиди е нанесен върху повърхността на стъклото и отразява слънчевате енергия, попадаща върху него.

Слънцезащитните стъкла винаги са външни. Препоръчително е светлоотражателният слой да се монтира обърнат към вътрешността на стъклопакета. Оставен отвън, този слой се замърсява лесно и остъкляването се поддържа по-трудно. Светлоотражателните стъкла имат видимост от по-тъмната към по-осветената част, т.е. през деня не се вижда отвън навътре.

 

 

Използването на нискоемисийни стъкла /К-стъкло/ води до значителан икономия на разходи за отопление. Те имат специално покритие от благородни метали с много малка дебелина върху повърхността си, което отразява топлината от помещението от вътре към него, без да възпрепятства навлизането на светлинна и топлинна слънчева енергия отвън навътре. По този начин рязко намалява коефициентът на топлопреминаване на стъклопакета, изработен с нискоемисийно стъкло.

Нискоемисийното стъкло може да причини претопляне на помещението през лятото, тъй като навлязлата слънчева топлина са задържа ефектовно вътре / парников ефект/. Затова за южни помещения се препоръчва комбинация от външно слънцезащитно и вътрешно нискоемисийно стъкло. Нискоемисийните покрития се монтират вънаги навътре към стъклопакета. Те не се използват за еденично остъкляване. Съвременната технология предлага широка гама от комбинирани високо селективни стъкла – едновременно нискоемисийни и слънцезащитни, чрез които може да се намери най-добрата комбинация за всеки дом или офис.

 

Как да защитим дома и офиса от взлом и проникване през остъкляването?

 

Ламинираното стъкло е вид безопасно стъкло, което не се разпада при счупване. То представлява две стъкла, слепени със специална смола, която задържа счупените парчета в едно цяло и не позволява преминаване / както челните стъкла на автомобилите /. Заменяйки обикновеното стъкло с ламинирано / триплекс /, Вие

Какво се случва с прозорците при евентуален пожар?

ПВЦ дограмата е трудно запалима. Тя не гори самостоятелно и гасне без наличие на открит огън. Тя не способства за активно разгаряне и разпространяване на пожара. В случай на пожар от сруг материал, ПВЦ дограмата гори като се отделят токсични газове. При гасене на пожар трябва да се носят противогази заради отделянето на въглероден оксид, а не както често се твърди – на хлороводород.

Прозоречното стъкло има ниска термоустойчивост. При температурни разлики в различни участъци на повърхността на 70-80 ° С, то се счупва, но не гори и не се променя при температурите на обикновен пожар. Съществуват ламинирани със специални смоли стъкла, които издържат на директен огън до 90 и повече минути. Използват се за остъкяване на специални помещения – лаборатории и др.

 

Мухъл?!

ПВЦ, алуминиевата или дървената дограм със стъклопакет осигуряват много по-добра херметичност от двойното остъкляване. Ако външните стени имат по-лоша изолация от дограмата, особено при панелни жилища / не добре изолирани плочи и ъгли /, влагата ще кондензира по тях. Трябва ясно да се съзнава, че подмяната на дограмата е част от цялостната топлоизолация на помещението.

Правилното и редовно проветряване е най-важно за избягване на конденза по стените и появата на мухъл.

 

Поддръжка на прозорците

 

При поръчка на прозорците изберете конструкция, която позволява достъп до всяко място от рамката или стълото, за да осигурите ефикасно почистване. Да предпочетете недостъпен не отваряем пред отваряем прозорец, за да спестите в момента, може да се окаже бъдеща загуба поради по-кратък живот на прозореца в резултат на лоша поддръжка.

Стъклото трябва да се мие поне веднъж годишно, за да се предотврати намаляване на прозрачността вследствие на химични реакции на повърхността.

Съществуват т.нар. самомиещи се стъкла, които имат сктивно покритие на повърхността, спомагащо за преобразуване на замърсяванията и отмиването им по естествен път от дъжда.