Енергийна ефективност

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Инономиите

С подобряване на изолацията на жилищните сгради топлинните загуби се намаляват с до 25%. Топлопомпените системи за отопление и климатизация могат да намалят с до 60% сметките за ток на домакинствата, отопляващи се с конвенционални електронагревателни уреди. Слънчева енергийна система може да обезпечи от 50% до 70% от годишно необходимите количества топла вода за едно българско домакинство. Подмяната на котел на 10-15 години с високоефективен кондензационен котел ще доведе до намаляване с около една трета на разходите за отопление.

Седем стъпки по заема за енергийна ефективност.

  1. Решавате какви подобрения искатеда направите в дома си.
  2. Избирате фирма, чиито услуги ще ползвате. Закупените и монтирани уреди и материали трябва да покриват определени технически изисквания на програмата.
  3. Избирате банка, от която искате да изтеглите кредит. Проверявате какви документи трябва да и представите от избраната фирма.
  4. Отивате при фирмата с типова оферта, която можете да си вземете от банката партньор или да си разпечатате от сайта на програмата.
  5. Фирмата попълва офертата според планираните от Вас подобрения в дома. Тя трябва да Ви даде и проформа фактура или предварителен договор, ако банката изисква такива.
  6. С офертата отивате в банката и кандидатствате за кредит заедно с останалите нужни документи – молба, документ за самоличност, документ за доход и др.
  7. След като кредитът бъде отпуснат и подобренията в дома – завършени, подавате искане в банката за безвъзмездна финансова помощ заедно с издадени от фирмата протокол за извършени дейности и фактура за направените разходи. Това трябва да стане до 4 месеца от договарянето на кредита. Исканията за безвъзмездна помощ се проверяват по документи, а 8% от проектите – и на място. Помощта се изплаща за проекти, изпълнени така, както са били одобрени по офертите.
Scroll Up